Dzisiaj PerfectShot się rozdziela

Monika zawitała w katowickim hotelu Monopol sfotografować infoMEET – konferencję IT.
A Łukasz…o tym niedługo